Interview met de ouders van Ira , 8 jaar oud.

        Wie is Ira?

        Ira is een jongen die door vroeggeboorte een hersenbeschadiging heeft opgelopen en daardoor
        rolstoelgebonden is.

        Hij heeft ook autistische kenmerken en een ontwikkelingsachterstand.

        Ira heeft zelf nooit aangegeven interesse te hebben voor de WC of het potje.  

        Nadat we ons huis hadden aangepast en een aangepaste badkamer hadden, wilden we ermee
        aan de slag. Ira was toen zes jaar.

        We geloofden niet dat hij omdat hij in een rolstoel zit, zijn hele leven luiers hoeft te dragen.

          
       
Welke training/begeleiding heeft Ira bij StapsgeWijs gevolgd?

  Omdat we zelf al begonnen waren met de tips die we op de website van Stapsgewijs hadden gevonden,

  waren we al een stukje op weg.
  We konden daarom de intensieve training overslaan.
  We hebben eenmaal een huisbezoek gehad en een observatie op school. Verder verliep de training via de mail.
  Dit was dus echt op maat op onze situatie en verliep daarom ook prettig.

  Hoe is dit verlopen?

  Goed. We hadden alles al geprobeerd wat je normaal gesproken kan doen met zindelijkheidstraining,

  maar met name door het Autisme werkt het toch anders bij Ira.

  Het was fijn dat iemand met ervaring met deze doelgroep voor ons bedacht wat we moesten doen.
  De manier van belonen luisterde heel nauw bij Ira en het is fijn om steeds met iemand te kunnen overleggen en
  de aanpak helemaal op maat te maken.

 
        Hoe hebt u als ouders de training/begeleiding ervaren? Zowel tijdens het traject en na de
        training/begeleiding?

        Heel fijn en professioneel. Het mooiste vond ik dat de begeleider na slechts 1 observatie al een heel goed

        beeld had van Ira en hoe we hem het beste konden benaderen.
        De juffen op school waren daardoor ook weer enthousiast en wilden weer graag de schouders zetten

        onder de zindelijkheidstraining.
        Het was voor hen ook ondersteunend en motiverend.


        Wat is het resultaat van de training/begeleiding?
        Ira is nu klokzindelijk ( gaat op vaste tijden naar het toilet).
        We zijn nu aan het trainingen dat hij zelf gaat zeggen wanneer hij naar de WC moet.
        Dit zal waarschijnlijk nog wel een hele tijd duren, maar de klokzindelijkheid vinden wij al een enorme

        winst op het verwisselen van luiers.

  
   Hoe heeft u de samenwerking met StapsgeWijs ervaren?
   Heel prettig.

   Hoe gaat het nu met Ira?
   Goed, hij wordt zich meer bewust van zijn toiletgang door het te doen.
   Hij is zich toch minder bewust van zijn lichaam dan een gezond kind.
   Hij is nu af en toe ook wel trots en blij als hij droog is en een beloning krijgt. Als we er niet mee

   begonnen waren, had hij het waarschijnlijk prima gevonden om nog heel lang in zijn luier te plassen.
   Het is een kwestie van een andere gewoonte aanleren.